Hunlar’ın 2. yüzyıldaki nüfusları ne kadardı?

1.Bir Türkmen beyi, atları, av köpekleri ve kuşlarıyla, 2.Göktürk çağına ait bir at avı (Kurıkan kaya çizimlerinden)
Kaynak: Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 1

“I., II. yüzyıllar arasında sürekli savaşmalarına rağmen Hunlar, özellikle Wang Man döneminde göçmenlerin yani kulların iltihakıyla çok fazla değilse de bir miktar büyüdüler.

3. yüzyılda Çin’de 30 bin Hun ailesi olduğu tespit edilmiştir. Yani 150 bin kişi. Orta Asya’daki zayıf Hunlar’ın sayısı ise 200 bindi.

Acaba Hunlar’ın ne kadarı batıya geçebilmişti? En iyimser tahminle bunların sayısı 20-30 bin kadardır. Bunlar sadece savaşçılardı ve kadınlar, çocuklar ve yaşlıları beraberinde götürmemişlerdi.

Çünkü bunlar yabancı topraklarda sığınacak yer bulunmadan ancak yük olurlardı. Ve zaten Siyenpiler Hunlar’ı takip ederek, buldukları yerde öldürüyorlardı.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin yıl, S.109)