Mısır’ın ilk toplumu nasıl oluştu?

“Geç paleolitik çağın sonu yani M.Ö.yaklaşık 15 000’lerde … ve Mezolitik’de Sahra’nın bozkırlarında dolaşan insan toplulukları göç etme ve suyun etrafında toplanma eğilimi göstermişlerdir… Mısır toplumu asla katıksız, arı bir ırktan oluşmuyordu. Kökeninden dolayı da özellikle Afrika’ya özgüdür. Aslında belirleyici özelliği bazı konularda kuzey ve doğu Afrika’nın Libya’nın Berberileri gibi, diğer halklarıyla benzerlikler gösterir. Yine de bu temeli katıksız kalmamış, Sami özellikleri kısa sürede ya Sina tarafından, kuzeyden gelenlerle ya Kızıldeniz ve Arap çöllerinden, güneyden gelenlerle karışmıştır.”

(Jean Vercoutter, Eski Mısır, S.27)