Sahalar nerede yaşar?

Saha çocukları.

“Sahalar, Türk dünyasını oluşturan halkların en kuzey ve en doğuda yaşayan grubunu oluştururlar…

Sahalar Sibirya’nın egemen topluluğudur. Bu topluluk Orta Asya’dan yaklaşık 900 yıl önce kitle halinde ayrılıp Lena nehri kıyılarına yerleşmişlerdir.

Bazı araştırmacılar, Sahalar’ın Moğol baskını ve zulmüne dayanamayıp 13. yüzyılda ana kitleden ayrılıp göç ettiklerini belirtmektedirler. Sahalar’ın büyük çoğunluğunun kuzeye 10-12. yüzyılda göç ettiği, atalarının Baykal Gölü civarında yaşamış Kurıkanlar olduğu da ileri sürülen görüşlerdir.”

(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri S.131)