Şaman türleri

Kaynak:
Mihaly Hoppal, Şamanlar ve Semboller

Şamanlar kaç türlüdür?

“Şamanlar iki türlüdür. 1-Ak Şaman, 2-Kara Şaman.

Ak Şaman göğü, Kara Şaman yeri temsil eder. Bazı ak şamanlar ve kara şamanlar, şaman külahı giymez, kurban sunmazlar.”

(Sabiha Tansuğ, Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997)